Samen is het leuker en wordt het beter. Daarom zoeken wij altijd de verbinding.

Wij werken niet voor maar met mensen. Zowel intern als extern stapelen wij ideeën om tot nieuwe inzichten te komen. Inzichten die onze plannen beter maken, en ons werk leuker. Wij werken met bewoners in participatietrajecten. Met adviseurs in BIM. Met aannemers in co-creatie. Op school, in de wijk, in de keet. Dichtbij de mensen voor wie we het doen.

Wij combineren een persoonlijke aanpak met de professionaliteit van een groot bureau.

Vanuit 6 groepen en 5 locaties werken wij aan de opgaven van morgen. Persoonlijke passie en professionele expertise combineren we tot hoogwaardig advies voor onze dagelijkse leefomgeving. Van stad tot interieur, van ruimtelijke strategie tot maatwerk meubel.

Samen ondernemen, samen succesvol, samen delen.

Inbo is van de Inbo’ers. Onze 13 partners, met onder hen een roulerend bestuur, zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, de vakinhoudelijke ontwikkeling en de financiële gezondheid van ons bureau. Maar dat doen ze niet alleen. Ruim de helft van onze 200 mensen heeft een aandeel in ons bureau. En daar zijn wij trots op. Ons gedeeld eigenaarschap geeft ons een gezamenlijk doel: de kwaliteit van ons werk, de lol in ons vak en het succes dat we daarmee boeken.