Natuurinclusief Ontwerpen

Natuurinclusief bouwen biedt kansen om verschillende opgaven in de stad gezamenlijk aan te pakken. Je verzacht hittestress en wateroverlast, je versterkt de lokale biodiversiteit en je creëert groene leefomgevingen voor mens en dier. Met veel ruimte voor ontmoeten en bewegen.

Hoe kom je tot zo’n natuurinclusieve stad? Ter inspiratie deelt Inbo’s team Urban Strategy onze flyer ‘Natuurinclusief Ontwerpen’. Daarin is te zien waarom natuurinclusief ontwerpen en bouwen noodzakelijk is, wat de voordelen zijn en hoe het een vanzelfsprekende plek kan krijgen in het ontwerpproces.

- Laat je gegevens achter en je ontvangt de digitale versie per mail.

Team: Linde Jorritsma, Stefanos Filippas, Robin Warnar
Pagina's: 10 pagina's
Prijs: Gratis
Bestellen