Brochure Primair onderwijs

In het primair onderwijs maakt een kind een enorme ontwikkeling door, niet alleen geestelijk maar ook fysiek. In lichaamslengte gaat een kind van 1 naar ruim anderhalve meter en het gewicht groeit van 17 naar gemiddeld 40 kilo! Dat betekent dat de manier waarop een kind naar de buitenwereld kijkt en zijn fysieke omgeving ervaart een grote verandering doormaakt.

Het schoolgebouw, of de multifunctionele accommodatie, biedt kinderen zowel een beschermende als een uitdagende leeromgeving waar kinderen van 0-12 jaar elkaar ontmoeten, stimuleren en uitdagen. Dit vanuit doorgaande leerlijnen en 21st century skills. Hoewel we hebben gemerkt tijdens Corona dat onderwijs goed online kan worden georganiseerd, is ontmoeten, van elkaar leren en elkaar stimuleren een heel belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een kind. In de leeromgeving zijn plekken voor samenwerken, concentratie, waar kinderen met buiten verbonden zijn, waar ze kunnen ‘ontsnappen’ aan de drukte van de groep of juist met iedereen samen kunnen zijn......

Team: Trude de Vroomen en Janneke van der Poel
Pagina's: 28 pagina's
Prijs: Gratis
Bestellen