Boek Performance

Inbo presenteert boek Performance
Performance is een boek over mensen, rollen en fascinaties binnen de complexiteit van de opgave in
gebiedsontwikkeling. De 23 korte verhalen bewegen zich tussen verschillende schaalniveaus in een variëteit aan projecten. De conceptuele componenten en het onderzoekend ontwerpen zijn in Performance onlosmakelijk met elkaar verbonden in het denken over gebiedsontwikkeling.

Team: Tako Postma, Jan van Dijk, Joline Korthoven, Buro Kort
Pagina's: 213 pagina's
Prijs: € 39,95
Bestellen