Boek Kamp Amersfoort

Recht op menswaardig bestaan
Het Nationaal Monument Kamp Amersfoort is een blijvende herinnering aan de verschrikkingen die in de tweede wereldoorlog op deze plek hebben plaatsgevonden. Een getuigenis van de vele misdaden tegen de menselijkheid in die tijd begaan. Door middel van vele internationale verdragen zoals ondermeer het Verdrag van de Rechten van de Mens, het Vluchtelingen­verdrag, het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het Verdrag betreffende de uitbanning van Racisme en Vreemdelingenhaat, proberen wij dergelijke misdaden te voorkomen.

Helaas worden wij dagelijks geconfronteerd met het feit dat de geschiedenis zich overal op de wereld blijft herhalen.

Naast het levend houden van de herinnering via gedenken en herdenken zien de medewerkers van Kamp Amersfoort, de directie en het bestuur het als een belangrijke taak om op alle mogelijke manieren bij te dragen aan voortdurende bezinning op een ieders recht op een menswaardig bestaan.

Het monument, het herinneringsgebouw en het bezoekerscentrum leveren daarbij een voor zichzelf sprekende indrukwekkende ondersteuning.

Team: Inbo
Pagina's: 68 pagina's
Prijs: € 25,00
Bestellen