Boek Inbo in China

Landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische opgaven zijn altijd gerelateerd aan culturele, maatschappelijk en economische ontwikkelingen. Voor de groei van Inbo is het van wezenlijk belang de samenhang tussen deze disciplines te versterken en hiernaar gezamenlijk onderzoek te doen in het licht van deze ontwikkelingen.

In dit kader is de studiereis naar Beijing en Shanghai een zoektocht naar de essentie van ons vak. Interessant vanwege de enorme dynamiek die alles versterkt en uitvergroot.

Deze reis maakt ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben en biedt inspiratie voor de nabije toekomst. Het resultaat van deze zoektocht door 80 adviseurs, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten vindt u in dit boek. Het is boeiend omdat het gaat om 80 verschillende visies en meningen; verwoord, verbeeld en vastgelegd op film. Door al die ervaringen heen lopen rode draden, parallellen en impressies die met elkaar corresponderen. In dit document hebben we die vastgelegd voor de toekomst.

Wij willen daarmee vooral deelnemers en medewerkers van Inbo en alle belangstellenden buiten ons bureau interesseren en inspireren tot onderzoek en samenwerking.

Allereerst bedank ik de medewerkers die de reis zo terdege hebben voorbereid. Incentive Partners complimenteer ik met de zeer goede organisatie en de uitstekende begeleiding bij ons verblijf in Beijing en Shanghai. Ten slotte bedank ik alle deelnemers voor hun onderlinge betrokkenheid en enthousiasme tijdens deze boeiende reis.

Team: Bert van Breugel
Pagina's: 294 pagina's
Prijs: € 25,00
Bestellen