Boek Inbo

De beschrijving van de wording van de huidige manier van werken is voor de organisatie Inbo van waarde en heeft tegelijk een bredere relevantie; het levert een uniek tijdsbeeld op van Nederland en zijn bouwcultuur. Waardevol voor Inbo specifiek, omdat onze huidige werkwijze het resultaat is van alle veranderingsprocessen, die wij hebben doorgemaakt sinds het ontstaan van ons bureau. Die ontwikkeling heeft ons gebracht tot de dag van vandaag, waarop wij met vakgerichte thema's de breedte en diepte van onze totale organisatie bij elkaar brengen. De rijkdom van het samen denken en delen, bevestigt dat een levende organisatie mensen steeds weer nieuwe perspectieven kan bieden. In de onderlinge gedachte-uitwisseling vormt zich elke dag het fundament voor onze visie en houding in de toekomst.

De organisatie Inbo is veel meer dan de optelsom van 260 mensen. Ieder van ons heeft zijn eigen plek in het vak. Het gegeven dat deze mensen zich vanuit hun kwaliteiten met elkaar en hun omgeving willen verbinden, vormt de basis van inspirerende coalities, waaruit een landelijk netwerk van professionals is ontstaan.

Team: Inbo
Pagina's: 135 pagina's
Prijs: € 25,00
Bestellen