Sept 2018 - Vanzelfsprekend bijzonder

Vanzelfsprekend bijzonder

En? Ook lekker uitgerust na een verdiende vakantie? Alles weer zijn gewone gangetje? Of heb je ook in de zomervakantie doorgewerkt en de tijd gehad om eens wat dieper na te denken?

Zelf was ik even op de Biënnale in Venetië, waar de discussie onder architecten zich weer heel erg lijkt toe te spitsen op de sociale aspecten van architectuur en het architectuuronderwijs. Op de Biënnale zie je daarvan vooral kleinschalige experimenten - schijnbaar in contrast met de enorme projecten die in de huidige bouwwoede het beeld buiten bepalen.   

Daarna naar China, waar ik met Mark en de andere collega’s in Shanghai was om lezingen te geven en op zondagmiddag in Guangzhou twee gebouwen in aanbouw kon bekijken. Enorme bouwputten, waar ook op zondag in volle vaart gewerkt wordt om met rudimentaire techniek bewonderenswaardige kwaliteit te maken. Indrukwekkend. 

Terug in Nederland valt dan toch vooral op hoe bijzonder wij onze dagelijkse omgeving vormgeven. Dat gewone gangetje van ons is niet zo gewoon: Als vanzelfsprekend energieneutraal, natuurlijk in overleg met alle gebruikers en voor- en tegenstanders uit te omgeving en gewoon hartstikke mooi.

Een hartelijke groet,
Tako Postma