Sept 2018 - Vanzelfsprekend bijzonder

Een nonnenpad door het dorpshart

Koningsoord is de nieuwe wijk van Berkel-Enschot op een cultuurhistorische plek: de landerijen van het voormalige nonnenklooster.

Hoe laat je een oude kloostertuin terugkomen in een nieuw ontwerp? Een intrigerende vraag die de stedenbouwkundigen van Inbo de afgelopen 10 jaar heeft beziggehouden. Dat lijkt een lange periode, maar wat is lang, als het gaat over een flinke woonwijk en een nieuw dorpshart, waarbij zowel het winkelcentrum als een groot deel van de voorzieningen een nieuwe plek zullen krijgen, deels in en deels naast het verbouwde klooster. Eind juni werd de eerste paal geslagen voor de eerste fase van Koningsoord en daarmee zullen de eerste woningen en het winkelcentrum met appartementen snel worden gerealiseerd.

berkel_enschot_teaser5.jpg

Van meet af aan is in de planvorming sterk de nadruk gelegd op de cultuurhistorische waarde van het zusterklooster. Een mooi voorbeeld zijn de monumentale boomlanen en het pad waarlangs de nonnen vroeger van de abdij naar de moestuinen liepen. Dergelijke bestaande structuren krijg je als stedenbouwkundige cadeau en koesteren we als krachtig element in het plan. De bomenlanen worden verbreed tot groene zones die de verschillende buurten herkenbaar maken en de nonnenpaden verbinden alle belangrijke plekken. In de eerste woonbuurt komen zelfs gestileerde Mariabeelden terug.  

De opdeling in kleinere buurten levert veel flexibiliteit op wat bij zo’n ingewikkeld en langdurig plan essentieel is. Die flexibele benadering heeft zich inmiddels al bewezen, bijvoorbeeld toen het nodig bleek het plan iets te verdichten. Elk buurtje kan individueel ontworpen worden wat  leidt tot een extra dorpse kwaliteit, die past bij deze plek.

Inbo is betrokken in alle fasen van het stedenbouwkundig ontwerp. Van concept tot voorlopig ontwerp, beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan, de definitieve ontwerpen  en  inrichtingsplannen van de deelgebieden. Het eerste deelgebied is door de architecten van Inbo ontworpen, het winkelcentrum door Groosman.

- Project Koningsoord, Berkel-Enschot

Meer informatie: Menno Moerman, Joris van Loenhout