Sept 2017 - Technisch weer

Social Impact letterlijk voelbaar

We begonnen na de vakanties met ‘technisch weer’, zoals ze dat in de bouw noemen. Terwijl er binnen naast projecten hard wordt gewerkt aan mooie grote tenders en selecties - een onderwijsgebouw, twee grote stedenbouwkundige opgaven in het verre buitenland, een labgebouw in het nabije buitenland en een hele grote woningbouwopgaven – was er ook tijd om buiten ons werk in aanbouw te bekijken en fotograferen. 

En natuurlijk was er ook tijd voor onze zomerborrel op het terras van de voormalige Cereolfabriek in Meyster’s Buiten. Een perfecte plek om met elkaar over het vak (en de vakantie) te praten, omdat ons jaarthema ‘Social Impact’ hier letterlijk voelbaar is. De plek leeft. Het is fantastisch om te ervaren dat het meer is dan een mooi stedenbouwkundig plan met goede woningen, het is vooral een prettige stedelijke ruimte voor de stad en haar bewoners.

Een hartelijke groet,
Tako Postma en Bert van Breugel