Sept 2017 - Technisch weer

InboCafé Circulaire Economie

Elke twee maanden organiseren wij InboCafé voor alle Inbo’ers, met inspirerende verhalen over een actueel thema, altijd op een leuke plek in eigen werk. Zo belandden wij afgelopen maandag op het terras van de voormalige Cereolfabriek in Meysters Buiten, een bijzondere nieuwe maatschappelijke en culturele hotspot in Utrecht die de wijken Oog in Al en Lombok verbindt en tot leven brengt. Inbo ontwierp het stedenbouwkundig plan en een aantal woningen en deed de supervisie. Als voorbeeld van duurzame stedelijke ontwikkeling de perfecte plek voor het thema van de avond: de circulaire economie. 

Met onze gasten Herman Wijffels (al jaren adviseur duurzame ontwikkeling en voorvechter van het circulaire denken, tevens oud voorzitter van onze Raad van Commissarissen), Theo Joosten (onze voormalig directeur) en Gerard Roemers (senior sustainability consultant bij Metabolic) discussieerden we over de transitie naar een circulaire toekomst. Gerard inspireerde een ieder met zijn verhaal over het metabolisme van de stad en over hoe Metabolic uitdagingen op het gebied van circulaire stedelijke ontwikkkeling aanpakt door te denken in samenhangende systemen. ‘Door te concentreren op deze systemen, kunnen we ervoor zorgen dat we de meest effectieve veranderingen kunnen beïnvloeden.’ 

In een serie korte pitches vertelde Rik Bakker over de 100 meter hoge toren in Amsterdam Zuidoost die hij ontwerpt voor G&S Vastgoed, waarin hergebruik van materialen die vrijkomen uit de daarvoor te slopen gebouwen – ook ooit door G&S ontwikkeld – uitgangspunt is. Trainee architect Fieke Grooters vertelde hoe zij haar persoonlijk urenbudget besteedt aan onderzoek naar onze keuzes in materiaalgebruik en de invloed daarvan op de circulariteit van een ontwerp. Trainee bouwkundige Robin Beers stak onder het motto ‘no guts no glory’ een enthousiast verhaal af over de betaalbare lichtgewicht kartonnen aanbouw waarmee zij met een aantal collega’s de hackaton van woningcorporatie Stadlander won. 

Herman Wijffels gaf, zoals hij dat als geen ander kan, een mini college over circulair denken. Hij zette uiteen dat in het leven alle processen circulair zijn, maar de mens lineair is gaan denken. In 200 jaar tijd is de wereldbevolking 7,5 keer zo groot geworden en de welvaart 80 keer zo hoog. “Als we lineair blijven denken putten we de aarde uit. We leven in een wereld van verbroken verbindingen, we moeten weer leren denken in samenhangende systemen.” Wat hem beviel in de verhalen van de Inbo’ers was dat ze alle gingen over impact. Hij daagde ons uit nog duidelijkere maatschappelijke doelen te stellen en de impact daarvan te monitoren. Theo Joosten steunde zijn pleidooi van harte en riep, als een van de grondleggers van de Dutch Green Building Council die het BREEAM label naar Nederland haalde, de vraag op of we een module zouden moeten ontwikkelen om circulariteit meetbaar te maken. 

Wij nemen mee dat we onszelf en elkaar moeten blijven bevragen op de impact van ons werk en onszelf nog duidelijkere doelen mogen stellen. Het feit dat het leggen van verbindingen ons als netwerkorganisatie in het DNA zit, geeft ons de perfecte uitgangspositie om samen met anderen het verschil te kunnen maken. 

- Project Meysters Buiten in Uttecht

Meer informatie: Josine van Gulik, Aron Bogers, Rutger Oolbekkink