Sept 2017 - Technisch weer

Eerste deel Dunantbuurt opgeleverd

In de Amsterdamse Staalmanpleinbuurt wordt nu snel zichtbaar dat nieuwe ‘stempels’ de openbare ruimte structureren en een prettige groene woonomgeving bieden. Sinds 2007 is Inbo door woningcorporatie de Alliantie betrokken bij de vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt. In die vernieuwingsoperatie is alle bewoners de mogelijkheid geboden om door te verhuizen naar een ander bouwveld in dezelfde buurt. Tako Postma en Jop Alberts wonnen, na een stemming onder de bewoners van de derde fase, de architectenselectie voor de Dunantbuurt, die nu wordt opgeleverd.  

Het ontwerp is gebaseerd op een zogenaamde stempelverkaveling. Net als de oorspronkelijke bebouwing, is het plan opgebouwd uit een aantal zich herhalende bouwblokken. Die nieuwe bouwblokken bestaan uit een combinatie van eengezinswoningen met een tuin en parkeerplaatsen en een appartementengebouw. Door deze slim op te bouwen ontstaat een afwisseling in het lange straatbeeld van de Dunantstraat en de Aletta Jacobsstraat, terwijl de zijstraten vanuit de Staalmanpleinbuurt naadloos doorlopen in de nieuwe, intieme plantsoenen, gekoppeld aan de verbrede vaart.  

Alle woningen zijn gemaakt met een zelfde architecturaal, gekarakteriseerd door een kloeke terra-kleurige massa met terugliggende vierkante vakken. Ook hier is sprake van een stempelpatroon: De grijze vierkanten worden gemetseld in stenen met een bijzondere frog, die gezamenlijk een (steeds gedraaid) kleiner vierkantpatroon in de gevel vormen. Om de woningen aan de straatzijde een kloeke hoogte te geven, zijn lessenaarskappen toegepast, belegd met een karakteristieke nieuwe pan. De koop en middeldure huurwoningen aan de zuidzijde langs het water hebben verhoogd aangebouwde voortuinen met een bordestrap, die privacy bieden voor de bewoners en vanaf de waterkant een nieuwe levendige uitstraling zullen opleveren. 

- Project Dunantbuurt in Amsterdam

Meer informatie: Tako Postma, Jop Alberts