sept 2016 - Opgeladen

Circulair denken kun je leren

Arnold Homan en Rutger Oolbekkink van Inbo geven tijdens het I’m Binck festival in Den Haag op 7/8/9 oktober een workshop over circulair (ver)bouwen. Zij doen dit naar aanleiding van de circulaire verbouwing van New World Campus, ook in Den Haag. Het festival vind plaats op De Binckhorst, een bedrijvengebied waar oude en nieuwe industrie samenkomen.  

In een leegstaand pand in De Binckhorst gaan we samen met de deelnemers op zoek naar een alternatief gebruik van de gebouwmaterialen. We laten mensen anders kijken naar gebouwen en halen de creativiteit in hen naar boven. De eigenaar die zijn gebouw beschikbaar stelt krijgt hiermee een heel nieuw inzicht in zijn 'materialenbank' aangereikt.  

Arnold en Rutger werkten eerder aan de circulaire verbouwing van New World Campus tot ontmoetings- en werkplaats voor bedrijven die met elkaar werken aan duurzaamheidsopgaven op alle niveaus. Bij de verbouwing van het voormalige pand van de Postchequedienst, een gemeentelijk monument, werd het gebouw opgevat als materialenbank. Het opnieuw of op creatief andere wijze aanwenden van het beschikbare materiaal werd opgepakt vanuit zowel duurzaamheids- als financieel oogpunt. Zo werden tapijttegels gereinigd en opnieuw gebruikt of ge-upcycled tot loungebanken. Onze aanpak en het daaruit voortkomende resultaat kan rekenen op de nodige aandacht van bedrijven die zich bij de New World Campus aansluiten en ruimten afhuren voor bijeenkomsten.

- Flyer I’m Binck festival in Den Haag

Meer informatie: Arnold Homan, Rutger Oolbekkink