Oktober 2017 - Met zorg voor elkaar

Knarrenhof bereikt hoogste punt

Op initiatief van Peter Prak en Eerde Schippers is de stichting Knarrenhof opgericht. Doel is om ouderen een alternatieve manier van samenwonen te bieden die zij zelf organiseren, gebaseerd op het aloude concept van wonen in een hofje.

De toekomstige ‘hovelingen’ organiseren samen het onderhoud, de zorg, energie etc. met hulp van de landelijke Stichting. Alles wat ze zelf kunnen doen, doen de bewoners liever zelf. Want dan is het altijd actiever, leuker, beter en goedkoper.  

Centraal staan de begrippen veiligheid, geborgenheid en onafhankelijkheid. Bewoners organiseren dat vooral zelf. Dat laatste uit zich ook in het feit dat we met de geïnteresseerden de plannen maken in plaats van over. En dat die interesse er is, blijkt wel uit het aanzienlijke aantal leden van de vereniging (al 8000 leden via de website) en de talloze initiatieven die er inmiddels in heel Nederland lopen om een dergelijk hofje te gaan maken. Er is dan ook brede maatschappelijke steun en daarnaast bevelen de vereniging Eigen Huis, ouderen en de consumentenbond Knarrenhof aan.

Ontzettend leuk om te zien hoe actief de vereniging Knarrenhof Aa-Landen in Zwolle betrokken is bij de bouw (door Trebbe Zwolle). En spannend om straks deze eerste bewoners te kunnen bevragen over hun ervaringen, om te zorgen dat de volgende verenigingen daar weer van leren. Foto: Walter Frisart FOTOwerk.

Meer informatie: Eerde Schippers, Peter Prak (Knarrenhof) www.knarrenhof.nl