Okt 2018 - Oproep

Intro

De week na duurzame dinsdag was daar de troonrede. Na het groenste regeerakkoord was er vooral een financieel verhaal. Ok, er is wat geld voor de energietransitie, maar het kabinet heeft nog steeds geen standpunt over het “klimaatakkoord”, toch al een wat verhullende naam voor een zouteloos compromis, dat “onbetaalbaar” genoemd wordt. De minister daagt weliswaar hard uit om 1.000.000 woningen te bouwen. Dat aantal is een uitdaging, maar we missen de kans om het echt goed te doen, omdat er geen ambitieuze randvoorwaarden worden meegegeven. De circulaire economie werd zelfs helemaal niet genoemd. Terwijl er juist in ons vak nogal wat reden is om haast te maken. Er moet veel gebouwd worden, er moet veel verduurzaamd…

Zullen we maar niet meer wachten op “de overheid” en zelf de handschoen opnemen? Laten we duurzaamheid en circulariteit niet in telbare eenheden omzetten,  maar vooral een stimulans geven om een volgende stap op de ladder te zetten, liefst op basis van gezond verstand. Wij zijn begonnen en zoeken partijen die samen een tandje hoger willen komen. Dan kan de regering misschien nog net op tijd de oude Duitse dieselauto’s uit onze steden weren.

Een mooi onderwerp voor op de Expo Real in München volgende week! We komen graag in gesprek.

Een hartelijk groet,
Josine van Gulik en Aron Bogers