November 2017 - Succes en plezier

Volop in gesprek over Marineterrein

Midden in het centrum van Amsterdam ligt het Marineterrein. Dit terrein, zo’n 13 hectare groot, is eeuwenlang afgesloten geweest voor de omgeving, maar komt eind 2018 vrij voor herontwikkeling. De eigenaar, het Rijk, is van plan om het te verkopen en de gemeente Amsterdam is voornemens het aan te kopen. Ter voorbereiding op de nieuwe toekomst van het Marineterrein zijn Rijk en gemeente de planontwikkeling gestart. De eerste stap hiervoor, de Principenota, is medio juli 2017 vrijgegeven voor een brede maatschappelijke informatie- en consultatieronde. Guido Wallagh van Inbo organiseerde deze ronde, met als opdracht bekendheid te geven aan het terrein en de herontwikkeling, initiatieven te inventariseren en reacties op te tekenen over de eerste ideeën voor de toekomst van het Marineterrein. 

Via sociale en reguliere media zijn honderdduizenden personen bereikt tussen medio juli en begin oktober 2017. Tijdens 26 openbare bijeenkomsten en meetings zijn 1300 gesprekken gevoerd en via een online enquête en de speciale website tour.marineterrein.nl zijn 2500 reacties op de eerste ideeën voor de toekomst opgehaald. Op 4 oktober 2017 vond in Pakhuis de Zwijger een afrondende bijeenkomst plaats voor 170 belangstellenden, met presentaties van de plannenmakers en discussies over deelonderwerpen. De wijze waarop deze eerste informatie- en consultatieronde gevoerd is, de belangrijkste reacties en een reflectie hierop staan beschreven in het eindverslag van de eerste informatie- en consultatieronde. Het verslag is interactief, met directe links naar verslagen van meetings, video’s die benut zijn in de sociale mediacampagne en een registratie van de afrondende bijeenkomst. 

- Project Marineterrein, Amsterdam

Meer informatie: Guido Wallagh