Nov 2018 - Wonen is een werkwoord

Wonen is een werkwoord

Er is een enorme vraag naar woningen. Dat lijkt in termen van woningmarkt een kwantitatief probleem, maar aan de andere kant worden we juist ook steeds meer gevraagd om mee te denken over leefbaarheid. Met een goede combinatie van ontwerp, organisatie en toewijzing, kunnen we samen echte buurten maken.

Laatst sprak ik iemand wiens moeder van 90 op de Amsterdamse Wallen woont. Ze was dementerend en ik vroeg hoe het dan lukte om nog zelfstandig te wonen. Het antwoord was herkenbaar Amsterdams en toch, met de druk van het almaar groeiende toerisme bijna onvoorstelbaar: “Ze wordt extreem goed in de gaten gehouden. Toen ik met een groepje bij haar voor de deur stond, stond er meteen een hoerenmadam van de overkant naast me met de vraag wat we daar deden. En laatst deed ik de deur open voor een meneer die ik niet kende, maar die al jaren wekelijks haar rolstoel door de buurt duwt en een kopje koffie drinkt op de Nieuwmarkt”.

Meer en meer zien en horen we de behoefte van buurtbewoners aan een nieuwe saamhorigheid. In tijden van sociale media is er juist ook behoefte aan plekken waar je elkaar ontmoet, waar je een praatje maakt omdat je elkaars gezicht kent, zonder altijd de naam te hoeven weten. Waar wel even de tijd en stimulans bestaat iets samen op te pakken.

Dat merken we ook waar we werken aan leefbaarheidsprojecten in buurten met een sociale achterstand. Juist daar kunnen we met onze combinatie van adviseurs, procesmanagers, stedenbouwers en architecten het verschil maken, in combinatie met eigenaren en overheid. Dan kunnen we bewoners ondersteunen en activeren op een positieve manier want waar actie is wonen mensen prettiger samen. Wonen is een werkwoord.

In de oververhitte woningmarkt lijkt het soms of het onze opdracht is om mooie beleggingsproducten te maken waar je ook nog in kan wonen. Maar wonen is meer dan alleen een prettig plekje voor jezelf. Laten we daar met elkaar werk van blijven maken.

Een hartelijke groet,
Aron Bogers, Bert van Breugel, Josine van Gulik, Tako Postma