Mei 2019 - Urban Strategy

Stedenbouwkundig ontwerp als oplossing

Er is volop vraag naar stedenbouwkundig vernuft. De komende jaren moeten honderdduizenden woningen, winkels en bedrijven gebouwd of getransformeerd worden. Al deze projecten moeten duurzaam, inclusief en aantrekkelijk worden, op vaak veeleisende binnenstedelijke locaties.

Bij deze stedenbouwkundige opgaves lopen wij met enige regelmaat tegen dilemma’s aan, zoals: conflicterende ruimteclaims, tegengestelde belangen, snelheid versus zorgvuldigheid en de reflex om terug te vallen op bewezen concepten versus de behoefte aan innovatie. Wij zijn ervan overtuigd dat juist in het omgaan met deze dilemma’s de meerwaarde van stedenbouw schuilt. Via het ontwerp maken wij niet alleen tegenstellingen inzichtelijk en bespreekbaar maar dragen we ook opties en oplossingen aan. Dat doen we dankzij actuele marktkennis, door te weten wat er speelt en door de consequenties van keuzes duidelijk te maken.

In deze nieuwsbrief illustreren wij aan de hand van dilemma’s bij projecten het oplossend vermogen van het stedenbouwkundig ontwerp.

Een hartelijke groet, mede namens het Urban Strategy team,
Aron Bogers, Bert van Breugel, Josine van Gulik en Tako Postma