Mei 2019 - Urban Strategy

Oude idealen in een nieuw jasje

Een wijk waar bewoners veel contact met elkaar hebben, zich betrokken voelen en gestimuleerd worden samen activiteiten te ondernemen. Dat was de verwachting van en gedachte achter de woonwijken die in de jaren ’70 en ’80 in ons land gebouwd zijn. In deze wijken, door hun stedenbouwkundige opzet ook wel bloemkoolwijken genoemd, zouden de menselijke maat en het gemeenschapsgevoel borg staan voor een ideale woonomgeving. Helaas blijkt vaak het tegenovergestelde. In Kersenboogerd (Hoorn) werkt Inbo aan het versterken van deze oorspronkelijke idealen op een eigentijdse manier. 

Waardering en leefbaarheid herstellen
Wat ooit bedoeld was als ideale woonomgeving heeft in Kersenboogerd totaal anders uitgepakt. De woningen, de woonerven, speelplekken, kruip-door-sluip-door paden en het alom aanwezige groen roepen een gevoel van anonimiteit en desoriëntatie op. De vele kleine en goedkope woningen trekken bewoners aan die de wijk als tussenstation zien. Hierdoor verbinden ze zich nauwelijks met hun omgeving of benutten de anonimiteit voor ongewenste activiteiten. Grote vraag in veel van deze wijken is hoe de waardering, leefbaarheid, betrokkenheid en het gevoel van gemeenschappelijkheid weer hersteld kan worden. Voor Kersenboogerd kiezen woningcorporatie Intermaris en de gemeente Hoorn – ondersteund door de stedenbouwkundigen, architecten en adviseurs van Inbo – voor een antwoord dat aansluit bij een eigentijdse manier van leven, maar ook recht doet aan de oorspronkelijke idealen. 

High five
De totaaloplossing vanuit Intermaris bestaat uit vijf stappen, de zogenoemde ‘high five’. Gestart wordt bij ‘het gesloten bouwblok’. Door woningen tussen de losstaande complexen toe te voegen, ontstaan samenhangende wooncomplexen met een eigen binnenterrein. Die ingreep zorgt dat het binnenterrein ineens hoort bij de omringende woningen en bewoners. De tweede stap is om er woongemeenschappen van te maken. Dat kan door bewoners te huisvesten die iets met elkaar delen, denk aan leeftijd, leefstijl, levensfase of een gemeenschappelijke activiteit. De derde stap is om te verkennen welke huurcontracten het beste aansluiten bij het vormen van de woongemeenschappen. De vierde stap is om de gesloten bouwblokken te verduurzamen en de binnenterreinen klimaatbestendig in te richten. En de vijfde stap is de aanpak van de routing in Kersenboogerd. Routes langs de bouwblokken worden hoofdroutes waardoor de oriëntatie in de wijk verbetert en op deze hoofdroutes de wijk als prettig druk ervaren wordt.

- Project Kersenboogerd, Hoorn

Meer infortmatie: Jesper Gringhuis, Guido Wallagh