Mei 2019 - Urban Strategy

Groei en bloei

Zoetermeer wil groeien met zo’n 10.000 woningen. Deze schaalsprong, zoals de gemeente het zelf noemt, zal binnenstedelijk gerealiseerd worden. Dat is een behoorlijke koerswijziging want, als voormalige groeigemeente, lag in Zoetermeer decennia lang de focus op uitbreiding. De nieuwe koers vertaalt zich ook in beleid, projecten en samenspraak met de bewoners en tal van andere partijen. De gemeente heeft daarom een specifiek kennisprogramma ontwikkeld voor eigen medewerkers. Dat bestaat uit lunchlezingen, hoorcolleges en Serious Gaming. Aan deze Serious Game, ontwikkeld door Inbo, nemen meer dan 200 ambtenaren, college- en raadsleden deel. 

Combineren van opgaven en kwaliteiten
De game draait om een groot dilemma: Zoetermeer gaat inbreiden maar wil ook haar groene en ontspannen identiteit versterken. Kan dat samen gaan? In de game worden eerst de kwaliteiten van Zoetermeer specifieker gemaakt. Welke soorten groen vind je in Zoetermeer? Hoe wordt dit gebruikt en gewaardeerd? En als men Zoetermeer ontspannen vindt, waar wordt dit dan op gebaseerd en waar ervaart men dit? Vervolgens worden in de game de nieuwe opgaven van Zoetermeer tegenover de kwaliteiten van de stad gesteld. Hierbij gaat het om aanvullende woningbouw, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, het verbeteren van in- en externe bereikbaarheid, extra voorzieningen, gezondheid en welbevinden, sociale cohesie en ruimte voor werkgelegenheid. Uiteindelijk rijst de vraag hoe én door wie een combinatie te leggen is tussen deze nieuwe opgaven en dat wat in de huidige situatie zo gewaardeerd wordt. 

Spelend overleggen
Deze ‘spelende’ vorm van overleg levert veel op. In eerste instantie gaan collega’s uit verschillende beleidsterreinen, met andere ervaringen en diverse verantwoordelijkheden met elkaar in gesprek. Dat krijgt al snel diepgang en wordt resultaatgericht. Wat zijn de prioriteiten en wat is nodig aan kennis, uitwisseling en experiment?  Aan het eind van de game heeft het aanvankelijke dilemma plaats gemaakt voor concrete vervolgacties, referenties en kunnen de ambtenaren hun kennisbehoefte duidelijker benoemen.

- Project Groei en bloei, Zoetermeer

Meer informatie: Guido Wallagh