Mei 2019 - Urban Strategy

De Voortuin van Woerden

Drie lokale ondernemers ontwikkelen aan de A12 bij Woerden de ‘Voortuin van Woerden’. De ondernemers en de gemeente delen de ambitie om van deze locatie méér te maken dan een standaard snelweglocatie. De ‘Voortuin van Woerden’ is namelijk niet alleen een bedrijventerrein, maar vormt ook het gezicht van Woerden naar de snelweg, waarover dagelijks bijna 200.000 mensen rijden. Deze ambitie sluit aan bij het duurzame en landschappelijke karakter van de gemeente. Een uitdagende en mooie ambitie, want doorgaans hebben bedrijventerreinen weinig tot geen groene uitstraling. 

Alle logistiek buiten beeld
In opdracht van de ondernemers heeft Inbo het stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan gemaakt. De naam ‘Voortuin’ komt daadwerkelijk tot zijn recht door een groene inpassing in de omgeving. Het beeld van Woerden als centrum van het Groene Hart wordt extra benadrukt door een brede watergang met ruime, natuurvriendelijke oevers aan de snelwegzijde. Als één van de eerste snelweglocaties in Nederland worden alle toegangen, parkeren, expeditie en opslag achter de gebouwen uit beeld van de snelweg gehouden. In de watergang worden twee eilanden gemaakt met op elk eiland drie gebouwen. De zes gebouwen worden vormgegeven als paviljoens in het groen.

De betrokken ondernemers hebben hoge duurzaamheidsambities: de hele ontwikkeling wordt gasloos en er wordt veel aandacht besteed aan biodiversiteit. 

Unanieme steun
Het stedenbouwkundig plan van Inbo is goedgekeurd door het college van Woerden en ook de gemeenteraad is unaniem in de steun voor het plan. Momenteel wordt het bestemmingsplan afgerond en naar verwachting kunnen de werkzaamheden begin 2020 beginnen.

- Voortuin van Woerden, Woerden

Meer informatie: Wouter van Boekel, Robin Warnar