Mei 2018 - Leren van elkaar

Inbo’ers delen kennis

Lesgeven is de optimale gelegenheid om mooie verhalen te vertellen over het vak, om plezier over te brengen en om van de nieuwe generatie professionals te horen wat zij belangrijk vinden. Aron Bogers en Eef Middendorp organiseerden een collegereeks over de circulaire economie voor de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Het doel was om de studenten hun persoonlijke en professionele drijfveren te laten ontdekken, waarmee ze op zoek kunnen gaan naar hun eigen rol in de steeds sneller veranderende leefomgeving. 

 Guido Wallagh, adviseur-partner, verzorgde van 2006 tot 2016 als hoofddocent Planologie aan de Universiteit Utrecht het studieonderdeel Planningstelselvraagstukken. Hij vertelt: “Met de colleges krijgen studenten niet alleen kennis over de bijzondere manier waarop in Nederland omgegaan wordt met de inrichting en herinrichting van de ruimte, zij reflecteren ook op de praktijk en het instrumentarium. Zo gaat het begrip ‘goede ruimtelijke ordening’ meer leven voor studenten. Door elk college te beginnen met actualiteiten, wordt voor studenten ook duidelijk dat de Wet Ruimtelijke Ordening en de manier waarop ermee wordt omgegaan, een levende letter is.” 

Architecten Arnold Homan en Kevin Battarbee en projectleider Hermen Smelt waren het afgelopen half jaar gastdocent voor masterstudenten van de TU Delft. “Een groot deel van de studenten die ik les heb mogen geven komen uit alle hoeken van de wereld”, vertelt Kevin. “De verschillen zijn groot - zowel in de manier van werken en leren, als in de ‘bagage’ die studenten meenemen. Een goede student zoekt zelf naar eigen materialen, bouwmethoden en technieken om zijn of haar eigen design concept mee te ondersteunen. Vervolgens is het aan mij om hen te helpen in het toepassen van die ideeën, en daar leer je op dat moment als docent ook van. Over bijvoorbeeld ambachtelijke technieken en materialen uit een andere bouwcultuur, of juist cutting edge technieken die nog niet breed toegepast worden.” 

Helen Zhang, architect, gaf drie middagen les op basisschool de Dubbeldekker in Hilversum: “Ik geef graag les omdat ik kennis delen belangrijk vind en op mijn eigen manier de leerlingen wil enthousiasmeren over mijn vakgebied. Het is belangrijk dat zij een mening leren vormen en nadenken over hun huidige en toekomstige leefomgeving. Hun eigen bijdrage en interesse daarin kunnen ervoor zorgen dat ze architectuur even tof gaan vinden als ik.” 

Meer informatie: Aron Bogers, Eef Middendorp, Guido Wallagh, Arnold Homan, Kevin Battarbee, Hermen Smelt, Helen Zhang