Mei 2018 - Leren van elkaar

Duurzame kindercampus

In Rijswijk wordt binnenkort in opdracht van de Gemeente Rijswijk een nieuwe brede school gebouwd. De bouwaanvraag is ingediend, de aanbesteding verloopt voorspoedig. Vanaf 2020 gaan katholieke basisschool Godfried Bomans, Daltonschool ‘t Prisma en de J.H. Snijdersschool hier samen een nieuw duurzaam gebouw delen. Het gebouw en het omliggende terrein vormen samen met de naastgelegen speeltuin de ‘Kindercampus Rembrandtkwartier’. 

Vandaag de dag een basisschool ontwerpen vraagt om het maken van de juiste keuzes om de eisen van de drie specifieke onderwijsvisies in te passen binnen het strakke budget. Hoofddoel van het ontwerp was een schoolgebouw dat toekomstige veranderingen gemakkelijk kan opvangen. Een structuur die al de functies van de scholen kan dragen, die compact is, die ruimte biedt voor meer dan het programma nu vraagt; een gebouw dat ook over 60 jaar nog een goed en bruikbaar schoolgebouw kan zijn. 

Het slim organiseren en schakelen van functies en het volgen van de Frisse Scholen eisen maken het gebouw duurzaam en toekomstgericht. Door plafonds en wanden hybride uit te voeren konden we het gebouw compact houden. Lokalen zijn voorzien van schuifdeuren om ruimten te kunnen schakelen en daarmee interne flexibiliteit te organiseren. Speelpleinen en speellokaal worden gedeeld. De leerpleinen zijn schakelbaar met de lokalen en speellokalen. Een speellokaal, leerplein en trap maken een aula. Die flexibiliteit staat toe dat er gedurende de lesdag allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. 

Ook de buurt wordt betrokken: schoolpleinen worden gedeeld met de wijk, de wijk deelt haar straat met de school. Samen met de betrokkenheid van de ouders wordt de school vooral een plek van verbinding, waar iedereen trots op kan zijn. 

Meer informatie: Jeroen Simons, Saxon-Lear Duckworth