Mei 2017 - Future Impact

High End Circular

Wetenschappers voorspellen dat het een realistisch scenario is dat er vóór 2020 op de Noordpool in de zomer geen zeeijs meer zal zijn. Hierdoor zal het zwarte wateroppervlak nog sneller opwarmen met wereldwijd desastreuze gevolgen voor het klimaat als gevolg. Een schrikbeeld, dat tegelijk ver van ons af staat. Het nieuws afgelopen week dat de Waddenzee binnen afzienbare tijd permanent onder water zal komen te staan, komt al een stuk dichter bij huis. Het doet ons beseffen dat wij hard moeten gaan werken aan een transitie, waarbij we anders zullen moeten leren omgaan met onze aarde. Niet morgen maar nu. 

Er is een transitie nodig naar een volledig circulaire economie, waarin grondstoffen en fossiele brandstoffen niet langer worden uitgeput. Afval is de nieuwe grondstof en energie uit natuurlijke hernieuwbare bronnen is de norm. Dat is geen kleine verandering, maar een complete revolutie. 

Wij zien zowel de noodzaak als de kansen van de overgang naar een circulaire economie en van de energietransitie die daar onderdeel van is. Intern en extern zoeken wij in het gesprek manieren om het met elkaar beter te gaan doen. Tegen de achtergrond van een van onze grootste pilots op het gebied van de circulaire economie en energietransitie, de Eneco Energy Campus op Lage Weide in Utrecht, organiseerden wij daarom een rondetafelgesprek met een aantal andere grotere marktpartijen. Heijmans, SADC, VORM, Copper8 en DWA deelden in een open gesprek met ons waar zij staan en hoe zij deze ambities richting geven. 

Gezamenlijk benutten we mogelijkheden om de circulaire economie verder te brengen en pilots te creëren waarin we onze kennis kunnen vergroten. Wij willen echte stappen zetten richting een vanzelfsprekende nieuwe realiteit waarin slimme duurzame oplossingen echt circulair worden en hand in hand gaan met architectuur. Waarin de 'social impact' van elke ontwikkeling een voortdurende dialoog is als onderdeel van de stap naar een nieuwe wereld. 

Belangrijke conclusie is dat het start met kleine dingen. Begin bij jezelf, stel jezelf andere vragen en ga het gesprek aan met anderen om bewustzijn te creëren. En doe dat in alle openheid: de circulaire economie vraagt andere principes, nieuwe verdienmodellen, vanuit gezamenlijke belangen. Binnenkort praten we met elkaar en andere partijen verder over hoe we zo snel mogelijk stappen kunnen zetten in concrete projecten: we gaan het gewoon doen! 

Het beeld wat we hebben gebruikt geeft het waterzuiveringgebouw op Vlieland aan. De gevelelementen zijn van beton, afgewerkt met een laag gebroken, gerecycled groen glas. De grijsgroene kleur laat het gebouw opgaan tussen het duin en de dennenbomen waar het middenin staat. De lichte schittering van het glas geeft het waterzuiveringgebouw een sprankelend en natuurlijk uiterlijk.

Meer informatie: Aron Bogers, Josine van Gulik, Rutger Oolbekkink, Eef Middendorp