Mei 2017 - Future Impact

De kunst van het samenleven

Rutger Oolbekkink van Inbo neemt namens Nederlandwordtanders de rol van projectleider op zich bij WHO CARES; een ontwerpersprijsvraag over zorg in de Nederlandse naoorlogse wijken, uitgeschreven door Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Rutger vertelt over zijn rol: “Dat betekent dat ik me overal mee bemoei, en er – samen met een projectteam – voor zorg dat de organisatie, communicatie en programmering goed verloopt, maar ook dat we het over de goede dingen hebben.” Samen met collega Coen Hermans is Rutger de spil in het web van de jury, projectorganisatie, deelnemers, media en de partners van de prijsvraag. 

“Bij een prijsvraag is het belangrijk dat die ook daadwerkelijk impact heeft. En inmiddels maakt Who Cares al wat los. Die nieuwe oplossingen voor wonen, zorg en ondersteuning zijn niet alleen hard nodig voor ouderen, maar ook voor andere mensen die op de één of andere manier zorg en ondersteuning nodig hebben. En dat kunnen we allemaal zijn. Binnen WHO CARES framen we het op een positieve manier: ‘de kunst van het samenleven’. Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg nodig hebben, is een goede stad voor iedereen.” 

Een toekomstbestendige woonomgeving gaat niet alleen over het stapelen van stenen en zo snel mogelijk zorgen voor een huis zonder drempels, maar ook over de manier waarop mensen voor elkaar zorgen en zorg ontvangen. Ook gemeenten en corporaties moeten dus leren om integraler over dit onderwerp na te denken – en te investeren. Oplossingen voor ‘wicked problems’ realiseer je niet alleen. “Ik ben er daarom trots op dat we het voor elkaar hebben gekregen dat de meeste deelnemers in een integraal team zijn gaan samenwerken.” Innovatie is tenslotte teamwerk. Huisartsen, architecten, social designers, bewoners en fysiotherapeuten en heel veel andere professionals hebben dit als een uitdaging gezien. 

In het najaar presenteren we de uitgewerkte plannen tijdens de Dutch Design Week, een internationaal podium, omdat het gaat om een vraagstuk dat overal speelt. “Er zijn heel veel wijken die wel een goede impuls kunnen gebruiken en er zijn heel veel mensen in Nederland die geholpen zouden zijn met slimmere oplossingen waardoor ze een onderdeel van de samenleving kunnen blijven. Kijk maar om je heen. Daar lever ik graag een bijdrage aan.” 

Meer informatie: Rutger Oolbekkink, Coen Hermans