mei 2016 - Nieuwe realiteit

Ruimtelijke bemiddeling

Guido Wallagh, adviseur en partner bij Inbo, wordt steeds vaker gevraagd om als onafhankelijke te bemiddelen tussen partijen. De voorbeelden uit zijn recente adviespraktijk zijn legio en zeer divers. 

Wel of geen zonnepanelen op het dak van een monument? Vanuit duurzaamheid een aantrekkelijk idee, maar vanuit het erfgoed bezien discutabel. Een schoolplein uitbreiden vanwege een sterk stijgend aantal leerlingen? Voor de school een onbetwiste noodzaak, maar omwonenden vrezen extra geluidsoverlast en een verlies aan openbare ruimte. De laatste fase van een meerjarig stedelijk vernieuwingsproces volgens afspraak afronden met nieuwbouw? Of deze plek die in de afgelopen jaren als speelplek gefunctioneerd heeft, zo behouden en weten te integreren met woningbouw? Nieuwe windparken ontwikkelen, maar hoe zorgen dat omwonenden niet teveel overlast ervaren en kunnen mee profiteren van windenergie? 

Ruimtelijke bemiddeling wordt daarmee een nieuw vak. In alle voorbeelden formuleert Guido met de verschillende partijen en belanghebbenden ruimtelijke oplossingen en bouwt daarvoor de goede argumentatie en draagvlak op. Als instrumenten zet hij daarbij speciale gesprekstechnieken in, deels ontleend aan ‘mediation’ en ‘serious gaming’, scenario-ontwikkeling en ontwerpateliers.

Meer informatie: Guido Wallagh