mei 2016 - Nieuwe realiteit

Nieuwe realiteit

Geniet jij ook zo van de snelle ontwikkelingen in deze periode van groei? Hoewel onze projecten vaak lang duren, volgen de nieuwe mogelijkheden elkaar snel op. Het spreekt dus haast vanzelf dat daardoor ons vak snel verandert. Tegelijkertijd constateert zelfs Rem Koolhaas dat misschien wel de belangrijkste rol van ontwerpers is om de relatie naar de geschiedenis te leggen. In een complexe en onrustige wereld kan ons werk in de gebouwde omgeving een antwoord zijn op de vraag naar begrijpelijkheid en een “sense of belonging”. Het is dan ook niet voor niets dat we veel waardering krijgen voor projecten waarin we bekende gebouwen en plekken transformeren voor nieuw gebruik. Die ontwikkeling vraagt om intensieve, persoonlijke betrokkenheid van onze teams, dat geeft energie.

Leuk als je daarover mee wilt komen praten op onze ‘Overburenborrel’ op 7 juni! 

Een hartelijke groet,
Bert van Breugel en Tako Postma