Maart - Social Impact

Social Impact

De opgaven waaraan wij werken worden sterk gekleurd door de actualiteit. Jongeren hebben moeite een betaalbare woning in de stad te vinden. Ouderen moeten in toenemende mate zelfredzaam zijn en blijven. In de concurrentiestrijd tussen bedrijven en onderwijsinstellingen wordt het steeds belangrijker talenten te binden met een aantrekkelijke werk- en leeromgeving. 

Als ontwerpers, bouwers, opdrachtgevers en adviseurs leggen wij met elkaar de lat voor de (toekomstige) kwaliteit van onze dagelijkse leefomgeving. Actuele sociale vraagstukken en de transitie naar een circulaire economie vragen andere processen, andere verdienmodellen en focus op de maatschappelijke, ecologische en economische consequenties daarvan. 

Met ons werk willen wij maximaal bijdragen aan het elfde ‘sustainable development goal’ van de VN: ‘make cities inclusive, safe, resilient and sustainable’. We koppelen onze keuzes aan de ‘social impact’ die ze genereren en gaan consequent het gesprek aan met de mensen voor wie wij onze plannen realiseren. Zo maken we projecten die echt een verschil maken. De belangstelling in het publieke debat en de waardering die ons dat oplevert motiveert ons nog meer en toont dat de manier van werken die wij al jaren hebben nooit zo actueel was als nu. 

We zijn dan ook supertrots dat ons co-creatie XXL project Space-S is genomineerd voor BNA Gebouw van het Jaar. En natuurlijk gaan we vooral voor de publieksprijs. Stem jij ook op ons? 

Een hartelijke groet, mede namens het hele Space-S team,
Aron Bogers