Maart 2021 - Thuis in de stad

De stad biedt vrijheid, comfort en ontspanning

Is het je favoriete koffietentje, die attente buurman of dat mooie theater: wat maakt dat je je thuis voelt in de stad? De stad biedt vrijheid, comfort en ontspanning. Persoonlijke voorkeuren maken de stad een welkome plek voor bewoners en bezoekers. Het is de plek waar we elkaar ontmoeten. Van Heerenveen tot Shanghai: steden zijn ons thuis en zo voelt het ook. De thema’s van de grote en kleine stad zitten op allerlei schaalniveaus in onze vingers: straat, buurt, wijkniveau en gebiedsontwikkeling. We benadrukken graag het sociale aspect van ons werk, tegelijk zien we dat economische en culturele impact van even grote invloed zijn. In deze nieuwsbrief vertellen we ons verhaal over de stad aan de hand van projecten die nu spelen binnen ons bureau.

Verdichten in de stad
Little C in Rotterdam laat zien hoe je stedelijke verdichting kunt combineren met een dorpse uitstraling zoals we die kennen uit The Village in New York. Het is een nieuw stuk stad dat vanaf de oplevering prettig, doorleefd en tijdloos aanvoelt en dat als een puzzelstuk verschillende stadsdelen aan elkaar hecht. Hier versterken stedenbouw, architectuur en buitenruimte elkaar. We vroegen aan fotograaf Ossip van Duivenbode, die foto’s nam van Little C inclusief de header wat hij het meest verrassend vond. Hij antwoordde: “De intimiteit binnen het project. Tussenstraatjes die een fijne beslotenheid krijgen door de voordeuren die eraan grenzen. Je voelt dat de bewoners zich de openbare ruimte toe-eigenen en dat je als het ware te gast bent in hun gezamenlijke huiskamer.”

Buurten maken is buurten behouden
Een oplossing vinden voor de grote woningopgave houdt ook bij ons de gemoederen bezig. Wij zien naast nieuwbouw ook renovatie en inbreiding van vooroorlogse woningen als onderdeel van deze oplossing. Vraagstukken rondom vooroorlogse woningen zijn minder eenduidig dan problematiek met naoorlogse huizen, maar niet minder urgent. Deze veelal geliefde huizen zijn aantrekkelijk van buiten en staan op populaire plekken in de stad. Angelique Bellemakers en Bert van Breugel geven hun visie op de aanpak van deze complexe problematiek en doen een oproep aan jou als collega.

Trends in stedenbouw
Stedenbouwkundigen Menno Moerman en Joost van den Hoek vertellen over projecten op de tekentafel, actuele vragen uit de markt en trends in de gebiedsontwikkeling.

Het virus in de stad
Corona had afgelopen jaar radicale gevolgen voor het gevoel van thuiszijn in de stad. Het virus veranderde de manier waarop we de dierbare openbare ruimte deelden. Thuis opgesloten zoeken we naar andere manieren van verbinding. We vinden de stad, de buurt en onze woning opnieuw uit. Stefanos FilippasManon Poliste en Mark Lebbink analyseren en observeren in de publicatie Sociale Radius de gevolgen van de pandemie. Het document is inmiddels opgenomen in de tentoonstelling Corona in de Stad van het Amsterdam Museum.

Inspirerende stedenbouwopdracht
Eind vorig jaar won Inbo een internationale prijsvraag met een masterplan om een bijna 2,5 km2 groot nieuw district voor digitale economie en artificiële intelligentie in Suzhou te ontwikkelen. Het plan biedt een inkijkje in hoe stedenbouwkundigen op dit niveau een nieuw district ontwerpen voor werk, wonen en recreatie. Hopelijk ervaren de bewoners straks ook daar het universele gevoel van thuiskomen.

Ben je thuis in de materie van de stad?
Bekijk de vacatures. Start jij straks bij Inbo?

Inbo wenst jou ook een fijn thuisgevoel.