Maart 2019 - Terug naar school

De snelle brede school

Medio vorig jaar wonnen Inbo en BAM de Design en Build competitie voor de Brede School Oostindie in Leek. Een schoolgebouw, omringd met water, dat zich perfect voegt in de gelijknamige wijk. De vorm en de inrichting van de buitenruimte verwijzen naar de historie van landgoederen in de omgeving. Maandag 8 maart ging de eerste paal al de grond in. In slechts vier maanden tijd heeft de gehele engineering plaatsgevonden en zijn alle benodigde vergunningen verleend.

Een extreem snelle voorbereidingsfase? Ja, dankzij een bijzondere manier van samenwerken. Op initiatief van de BAM zaten architect, constructeur, aannemer, installateur, engineers en modelleurs een dag per week om tafel in een gezamenlijke projectruimte in Groningen.

Projectleider Fokke de Vries (Inbo) zou het nooit meer anders willen. ‘Je leert elkaar veel beter kennen op deze manier. Iedere woensdag begonnen we met plenair overleg en gingen daarna uiteen. Op deze dagen spraken we ook af met overige adviseurs en leveranciers.’ René van der Wal, Technisch ontwikkelaar BAM, heeft vaker zo gewerkt. ‘In de ontwerpfase vergeleken we 3D BIM-modellen, en stemden ter plekke alles op elkaar af. Voorwaarde is dat de hardware werkt, iedereen moet in zijn eigen computersysteem kunnen.’

Fokke: ‘Het grote voordeel is dat ik geen vertaalslag hoef te maken tussen overleg met de opdrachtgever en onze architecten en modelleurs. Alle informatie krijgen ze uit de eerste hand, dat werkt prettig en snel, en ieders betrokkenheid is optimaal. Normaal gesproken spaar je vraagstukken op tot het volgende overleg en blijf je ondertussen via mail en telefoon communiceren.  Deze manier van werken scheelt een hoop communicatie gedurende de week.’

De effectieve samenwerking binnen het projectteam resulteert in een ruim gebouw waar alle kinderactiviteiten in de wijk bij elkaar komen: twee basisscholen, kinderopvang en sport- en wijkverenigingen. Naar verwachting opent de Brede School begin 2020 haar deuren. 

- Project Brede school Oostindie, Leek
- RTV-Noord was bij 'de eerste paal'

Meer informatie: Trude de Vroomen, Fokke de Vries