maart 2017 - Mensenwerk

Plezier in techniek

Projectleider Renée Erens is de nuchterheid zelve. Zij richt zich volledig op de inhoud van haar vak en gaat recht op haar doel af. “In Weert werken wij voor Laride, Wonen Limburg en Land van Horne aan Hornehoof, een plan met woningen voor ouderen met bijvoorbeeld dementie of Alzheimer, die een grote vraag hebben naar zorg of zorg dicht in de buurt willen hebben. Mijn rol in het project is onder meer het afstemmen van alle technische zaken en details met de andere adviseurs en de aannemer. Door integrale afstemming tussen alle disciplines hebben wij alle ontwerpkeuzes vroegtijdig met onze opdrachtgever kunnen bespreken en afstemmen.” 

“Wij maken in Weert clusterwoningen, bestaande uit 6 slaapkamers met een gemeenschappelijke woonkamer en keuken, waar dag en nacht zorg geboden wordt. Ook komen er individuele woningen voor mensen die nog voor zichzelf kunnen zorgen, maar wel naar behoefte gebruik willen maken van zorg. De individuele woningen zijn onderdeel van het grotere geheel. Sociale interactie is een van de belangrijkste kenmerken voor het wonen hier.”  

Renée vertelt dat de toekomstige bewoners nauw betrokken zijn geweest bij het ontwerp. “Een vertegenwoordigersgroep van toekomstige bewoners is bij ons op kantoor geweest om te kijken naar de tekeningen, en om met piepschuim blokken de appartementen een op een te bouwen. Samen met hen hebben wij zo de indelingen van de woningen bepaald. Dat leidt tot een mooie en functionele woonomgeving die optimaal is afgestemd op het gebruik.” 

De komende jaren wil Renée doorgroeien in haar rol. “De eerstkomende tijd richt ik me op het leren aansturen van meerdere verschillende typen projecten tegelijk. In de verre toekomst wil ik graag technisch complexere projecten doen.” Die verre toekomst zou weleens dichterbij kunnen zijn dan Renée nu denkt…

- Project Hornehoof in Weert