maart 2016 - Social impact

Tijdelijk wonen voor jongeren

Op 9 maart zijn 66 containerwoningen in Almere opgeleverd. De helft is bestemd voor studenten. De overige woningen zijn de eerste stap in de ambitie om passende huisvesting te organiseren voor jongeren uit de residentiële jeugdzorg en dak- en thuislozen uit de maatschappelijke opvang. Mede door een tekort aan kleine, goedkope woningen stokt in Almere de uitstroom van kwetsbare doelgroepen naar zelfstandige woonruimte. En hierin is Almere niet uniek. In heel veel steden zijn er nauwelijks kleine, goedkope woningen beschikbaar. En de vraag ernaar neemt, zeker nu de statushouders ook aanspraak op ongeveer dezelfde woningen doen, alleen maar toe. 

In opdracht van de gemeente Almere begeleidden Guido Wallagh en Rutger Oolbekkink de Taskforce Wonen met Welzijn en Zorg. Samen met de gemeente, woningcorporaties, zorgpartijen en gebouweigenaren werkte deze Taskforce aan een meersporenaanpak, startend met een beter begrip van de mensen achter de getallen. Een eigen woning is een belangrijke start, maar de Taskforce heeft ook de verbinding gelegd met begeleiding, van medisch en financieel tot werk. De Taskforce richtte zich hierbij ook op het optimaliseren van de dienstverlening en op innovaties in de financiering van wonen, welzijn en zorg 

Meer informatie: Guido Wallagh, Rutger Oolbekkink