maart 2016 - Social impact

Slimme transformatie

Op een prominente plek tegenover de historische binnenstad van Alkmaar ligt de Ringersfabriek. Tot in de jaren ’70 werd hier chocolade gemaakt, inmiddels staat de fabriek al enkele jaren grotendeels leeg. In opdracht van eigenaar BPD en de gemeente Alkmaar ontwikkelden Menno Moerman, Trude de Vroomen en Joris van Loenhout een slim transformatieplan voor de Ringersfabriek en omgeving. 

Kernwoorden van het plan zijn differentiatie, intensivering en verdichting. Met een gedifferentieerd en flexibel woningbouwprogramma wordt geanticipeerd op de groeiende vraag naar stedelijk wonen. De Ringersfabriek krijgt een publieke invulling en er wordt flink geïnvesteerd in het verlagen van de kade langs het water van het Noord-Hollandsch kanaal. Het Ringersplein dat hiermee gecreëerd wordt krijgt een verblijfskwaliteit die elders in Alkmaar niet voorkomt: direct aan het water op de zonnige zijde van het kanaal. De plannen worden de komende periode verder uitgewerkt. 

Meer informatie: Menno Moerman, Trude de Vroomen