maart 2016 - Social impact

Plein Publiek

New World Campus, de broedplaats voor duurzame innovatie in Den Haag, wil haar netwerk verbinden aan het netwerk van de stad. The Dutch Diamonds – de ondernemers, kennisinstituten, overheden, NGO’s en financiers die in New World Campus samenwerken aan internationale vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en faire economie – willen daarmee een rol spelen in en een bijdrage leveren aan de stedelijke thema’s in Den Haag. 

Vanuit de ambitie om ook lokale en sociale impact te hebben organiseerden Rutger Oolbekkink en Arnold Homan, adviseur en architect bij Inbo, samen met Renée Rooijmans, visueel antropologe, in december een kleinschalig festival als een methode voor placemaking: Plein Publiek. Het doel: aan de hand van de inrichting van de openbare ruimte het netwerk van de New World Campus verbinden aan het netwerk van buurt en stad en te zoeken naar ideeën en initiatieven die aansluiten op thema’s als circulariteit, afval, werkgelegenheid en vergroening. 

Die netwerken maakten tijdens Plein Publiek kennis met elkaar. Aan de hand van maquettes en foto’s konden mensen suggesties aandragen voor de inrichting van het plein voor het gebouw. Nieuwe ontmoetingen zorgden direct voor het ontstaan van concrete initiatieven, waarvan de eerste al is gestart: buurtinitiatief Klaverblad start een moestuin voor buurtbewoners op de parkeerplaats van de New World Campus.  

Naar aanleiding van Plein Publiek wordt in New World Campus stevig ingezet op het publieke programma, onder andere over stedelijke ontwikkeling. En met de grote hoeveelheid ideeën voor de inrichting van het plein wordt samen met de gemeente Den Haag gekeken naar een kansrijk vervolg. In kleine stappen vooruit en samenwerken aan concrete initiatieven met sociale, ecologische en economische impact.

Zie voor een korte video: https://youtu.be/XoXlOvTPXks

Meer informatie: Arnold Homan, Rutger Oolbekkink