maart 2016 - Social impact

Innovatieve huisvesting asielzoekers

A Home away from Home, de ontwerpprijsvraag voor innovatieve oplossingen voor de huisvesting van asielzoekers, heeft een enorm aantal deelnemers opgeleverd. Op 14 maart sloot de inzendingstermijn. Ruim 350 deelnemers, waarvan 78% professionals en 22% studenten, stuurden een ontwerp in. Bijna een derde van deze inzendingen doet een voorstel voor het ombouwen van leegstaande gebouwen, de overige inzendingen tonen ontwerpen voor flexibele wooneenheden op beschikbare terreinen. 

De enorme respons vanuit de ontwerpwereld is een hoopgevend signaal, aldus Rutger Oolbekkink, projectleider van de prijsvraag. “De inhoud en kwaliteit moeten nog blijken, maar ik heb een groot vertrouwen in een ontwerpende aanpak van dit vraagstuk. Hierdoor ontstaan oplossingen die op meerdere vlakken waarde toevoegen. Opvang van vluchtelingen, aanpak van leegstand, maar ook huisvestingsoplossingen voor heel andere doelgroepen. De prijsvraag kan daarmee een motor worden voor een nieuwe flexibele woningvoorraad.” 

De prijsvraag is een initiatief van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in samenwerking met Rijksbouwmeester Floris Alkemade. De prijsvraag wordt gehost via de website van Nederlandwordtanders. Rutger Oolbekkink organiseert en begeleidt de prijsvraag samen met collega Maaike Stoop en enkele externe teamleden.

- www.nederlandwordtanders.nl 

Meer informatie: Rutger Oolbekkink