maart 2016 - Social impact

Circulair en herkenbaar

Op een dierbare plek in het hart van Waddinxveen komt een nieuw gemeentehuis. Een bestaand gebouw, dat voorheen een bank en een winkel huisvestte, wordt getransformeerd tot een nieuw thuis voor de politiek en inwoners van Waddinxveen. Samen met Boag, DWA en SWINN wonnen wij de selectie met een ontwerp dat is geïnspireerd op het geheugen van de plek en dat een nieuwe laag toevoegt aan de geschiedenis.

Waddinxveen ligt midden in het Groene Hart, omzoomd door veen- en polderlandschap. Het strokenlandschap komt terug in het gevelpatroon door het herschikken van de bestaande betonnen gevelelementen. Het circulair hergebruiken van de gevelelementen is een duurzame keuze – veel minder afval, maximaal hergebruik – en geeft bovendien een plaatsgebonden betekenis aan de uitstraling van het gebouw. 

In het interieur hebben we ons laten inspireren door Waddinxveen als meubelstad. De raadzaal en facilitaire clusters worden als ruimte verdelende meubelelementen in het gebouw geplaatst. De open kantooromgeving vormt zich rond deze kernen in overzichtelijke zones met verschillende sferen. Als stimulans van duurzaamheid en de lokale economie zou het prachtig zijn als de meubels door de vele lokale meubelmakers van Waddinxveen geproduceerd kunnen worden. 

Meer informatie: Jacques Prins, Niek Schouten