Juni 2017 - Circulair en Gezond

Lezingenreeks China

Tako Postma (architect en partner-bestuurder van Inbo) reisde in juni door China om lezingen te geven in Hangzhou, Shanghai, Hebei en Guangzhou. Aanleiding was een handelsmissie waarbij de nadruk lag op duurzaamheid, omgang met water en gezondheid. De vele lezingen, met thema's variërend van duurzaam waterbeheer tot en met circulaire economie in de bouw, werden zeer goed bezocht door Chinese overheden, planners, architecten en ontwikkelaars. 

Veel belangstelling was er ook voor de manier waarop Inbo door ontwerpen stimuleert dat mensen elkaar ontmoeten en zo een hechte(re) gemeenschap vormen. Gezien Tako in Nederland meestal de fiets pakt legde hij ook in het land waar je veel moet vliegen en autorijden om de projecten te bereiken de nadruk op projecten waarin het accent ligt op een openbare ruimte voor wandelaars en fietsers.

Tako lichtte daarvan mooie voorbeelden toe, zoals de High Tech Campus in Eindhoven (HTCE) en het Huang Pu Riverfront in Shanghai.  

Aanvoerder van de missie, burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, vatte die doelstelling mooi samen: "Innovatie is afhankelijk van inspiratie, dat is een multiplier-effect. Jij vertelt mij jouw idee, ik vertel jou mijn idee. Dan hebben we allebei twee ideeën". Projecten zoals de HTCE bewijzen nog dagelijks dat een omgeving die mensen stimuleert om elkaar in de ogen te kijken en te inspireren, leidt tot veel patentaanvragen. En ook tot gezonde medewerkers. 

Ook in de ronde tafel gesprekken rondom Tako's bezoek was dit een belangrijk onderwerp: hoe kunnen we ondanks de regelgeving en de vaste stramienen van de planning, een ‘walkable city’ met een attractieve openbare ruimte maken? Welke ingrediënten zijn daarvoor het meest effectief? Dat leidde tot interessante uitwisselingen van ideeën, waarbij we van elkaar kunnen leren. Bijvoorbeeld door te spreken over de geheel verschillende redenen die het moeilijk maken om te komen tot een veel flexibeler stadsplanning. Waar in Nederland de openbare ruimte wel heel erg bepaald wordt door de wens om individueel te bepalen, is de hoge dichtheid in China aanleiding tot veel meer gezamenlijke voorzieningen achter het hek om de gebouwen en een overheid gestuurde verkeersruimte. 

Inbo heeft als ontwerpbureau een traditie om over deze onderwerpen meer na te denken in de dagelijkse praktijk, dan er uitgebreid over te theoretiseren of te communiceren. Het is goed om te zien dat het enthousiasme oproept als we daar wel de moeite voor doen. 

Meer informatie: Tako Postma, Mark Dekker