Juni 2017 - Circulair en Gezond

Broedplaats voor nieuwe burgers

Migratie is van alle tijden. Nieuwkomers zijn al eeuwenlang overal: dat is niets nieuws, alleen ervaren we het in de tegenwoordige tijd misschien anders, persoonlijker. Globalisering neemt de laatste decennia namelijk een enorme vlucht. En als er dan vluchtelingen aan onze deur kloppen, ontstaan er soms maatschappelijke uitdagingen die het opbouwen van een nieuw leven in Nederland ingewikkeld en daarmee ook kostbaar maken. Denk aan de beperkte beschikbaarheid van woningen, wachttijden in AZC’s, lastig instromen op de arbeidsmarkt en inburgering- en taalbarrières. 

Stichting PitZtop wil nieuwkomers, maar ook Nederlanders die in aanraking (willen) komen met deze nieuwkomers helpen om over deze hobbels heen te komen. Een PitZtop rust op vier pijlers die nodig zijn om als nieuwkomer in Nederland een ‘normaal leven’ op te kunnen bouwen: ontmoeten, creëren, werken en verblijf. Het hart van PitZtop is een open en gave plek voor ontmoeten, eten en drinken metnieuwkomers enanderen, en om zelf aan de slag te gaan. 

Het voorzien in deze behoeften, het realiseren van deze pijlers, vraagt om de ontwikkeling van fysieke plekken. Inbo is partner in PitZtop en denkt mee in de verbeelding en concrete invulling van mogelijke locaties. Met onze betrokkenheid bij dit initiatief dragen wij bij aan een hechtere, zich steeds vernieuwende samenleving waar migratie kansen genereert in plaats van dilemma’s. En uiteindelijk dus aan een mooiere en betere wereld.  

Het Hospitality Community Concept PitZtop is een initiatief van The Look Company en wordt mede mogelijk gemaakt door het Kansfonds. Betrokken bedrijven, organisaties en personen bij het PitZtop concept zijn: Andersson Elffers Felix, Deerns,  Hotelschool The Hague Amsterdam, Stichting SOVIC, marketing deskundige Maddi Ali Deeb, hospitality professional Moe Al Masri en Inbo. 

Parallel aan de ontwikkeling van Pitztop ontwikkelde Ruben Langereis, afstudeerder bij Inbo, zelfbouw woonunits in een leegstaand kantoorgebouw in Rijswijk. Hij maakt daarbij gebruik van Stekken elementen, een Oostenrijks product bestaande uit modulaire houten stapelelementen. Modulair, flexibel, met goede bouwfysische eigenschappen en een fraaie uitstraling... en circulair natuurlijk. Ruben slaagde met een ruime 8.

Meer informatie: Trude de Vroomen, Arnold Homan (Inbo), Emmylou Aben (PitZtop)