juni 2016 - Stimulerende werkomgeving

Nieuw werk verbreedt werkveld

Recent wonnen wij twee selecties voor mooie nieuwe projecten, die niet alleen in zichzelf interessant zijn, maar ook de scope van ons werkveld verbreden. Na een paar jaar niet voor de politie gewerkt te hebben, mogen wij nu weer voor hen aan de slag met de verbouwing van hun bureau De Pijp. Met de gewonnen Europese aanbesteding voor de renovatie van gebouw Ca van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zetten wij een volgende stap in de wereld van de ziekenhuis architectuur. 

De renovatie van gebouw Ca is complex in meerdere opzichten: vanwege de bestaande infrastructuur, vanwege de gefaseerde verbouwing waarbij het gebouw steeds deels in gebruik blijft en vanwege de ingeklemde ligging tussen omringende bebouwing, waarmee op verschillende niveaus verbindingen worden gemaakt. Met ABT en Huygen wisten wij ons te onderscheiden van een aantal ervaren ziekenhuisontwerpers. Door ons goed te verdiepen in de opgave en tegelijk een kritische houding aan te nemen, benoemden wij scherp de risico’s en kansen en stelden wij een werkwijze voor die het Erasmus MC het vertrouwen geeft dat het ontwerp onder onze leiding op integrale en synchrone wijze tot stand zal komen. Niet denken voor maar áls het Erasmus MC leverde ons team deze geweldige opdracht op. 

Een gesprekje met de lokale wijkagent leverde ons een uitnodiging voor de architectenselectie voor de verbouwing van politiebureau RBT Zuid De Pijp in Amsterdam – bij ons om de hoek. Het bureau wordt een basis waar medewerkers in een open, transparante omgeving werken met collega’s, bezoekers en arrestanten. Met een ‘testfit’ toonden wij aan dat een heldere clustering naar gebruik het gebouw organiseert. Deze strakke organisatie lost de programmatische puzzel op en resulteert bovendien in een grotere flexibiliteit en ruimtelijke beleving. Toekomstige aanpassingen in het werkplekconcept kunnen eenvoudig worden opgevangen, zonder ingewikkelde bouwkundige of installatietechnische ingrepen. 

Meer informatie: Hans Toornstra (Erasmus), Rik Bakker (politie)