juni 2016 - Stimulerende werkomgeving

Een werkomgeving die ‘werkt’

Geïnspireerd door internationale bedrijven als Spotify, Google, Netflix en ING gaan steeds meer bedrijven over op agile werken: een zich herhalende korte projectmethodiek om continu veranderende wensen en eisen in kaart te brengen en aan deze steeds veranderende klantbehoefte te voldoen. ING bedacht voor haar medewerkers een werkplekconcept waarmee agile werken mogelijk wordt. Inbo maakte voor gebouw Acanthus in Amsterdam samen met Fokkema en Partners de ruimtelijke vertaling daarvan. 

Zelfsturende teams, teamverantwoordelijkheid en transparantie in de organisatie zijn belangrijk bij agile werken. Er wordt minder vergaderd en medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid. Omdat veel werkzaamheden tijd- en locatieonafhankelijk kunnen plaatsvinden gaat agile werken vooral over connectie maken, samenwerken, bewustwording en innovatie. Dit om het werken efficiënter, plezieriger en vooral menselijker te maken. 

Deze flexibele manier van werken vraagt een flexibel interieurconcept, waarin de medewerker centraal staat. Of een nieuw werkconcept slaagt is dus voor een groot deel afhankelijk van het draagvlak bij de medewerkers; naast werkomgeving en technologie is vooral gedrag een belangrijke factor. In interactieve workshops en inspraaksessies maakten wij daarom ING’s werkmethodiek en organisatiestructuur inzichtelijk. Zo creëerden we samen een omgeving die ‘werkt’: een toegespitst plan, dat past bij de manier van werken van de medewerkers en het bedrijf. 

Met de oplevering van de binnentuin van het Acanthus gebouw heeft ING het Agile werken concept naar een hoger niveau getild. Op mooie dagen kunnen medewerkers hier agile werken in een prachtige terrassenwereld, aangesloten op de eerder gerealiseerde ‘garden hub’. 

Project ING Acanthus, Amsterdam
- Lees meer over stimulerende werkomgevingen in onze interieurbrochure 

Meer informatie: Rodi van der Horst, Naomy Dentro, Joop Tobben