July 2020 - Too cool for 'school'

De Onderwijscampus

Herinner jij jouw studietijd ook zo goed? Voor velen een heerlijke periode, het begin van je zelfgekozen carrièrepad. Je brein staat wagenwijd open voor kennis, nieuwe ideeën en verse vriendschappen. Je ontmoet studiegenoten, je maakt vrienden voor het leven, je blokt samen tot diep in de nacht, je wordt dronken en verliefd. 

Met de stap naar het hoger onderwijs begint voor velen een belangrijke levensfase. Tijdens deze jaren is de onderwijsomgeving het belangrijke decor waarin jonge mensen zichzelf opnieuw uitvinden. 

Voor ons als architecten is het steeds weer een fantastische opgave om die setting zo vorm te geven dat studenten zich er thuis voelen, zich volop kunnen ontplooien en ontmoetingen als vanzelf plaatsvinden. 

Trends
De recente coronaperiode versterkt een aantal ingezette trends in het hoger onderwijs. Dat is de trend naar nieuwe lesmethoden die steeds vaker online worden aangeboden, en waarin zelfredzaamheid en zelfstudie steeds belangrijker zijn. Ook staat de duurzame en gezonde lesomgeving, die flexibel is in te richten op het oude of nieuwe normaal, buiten kijf. Een derde trend is slimmere samenwerking tussen overheid, onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven, waarmee universiteiten en hogescholen meer in het midden van de samenleving komen te staan.

Ontmoeting
Op onze campussen en in onze universiteitsgebouwen staan 'connecting people’ en gezondheid steeds vaker centraal. Het nieuwe Maria Montessorigebouw past goed bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het ligt als een paviljoen in het landschap. Het is mensgericht, met veel ruimte voor ontmoeting, en lichte atria. Dat geldt ook voor de faculteit Tandheelkunde op diezelfde campus. Hier maakten we van de centrale ontmoetingsruimte tussen oudbouw en nieuwbouw een kloppend hart.

De nieuwe Science campus van de Universiteit Leiden, waar we net de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor fase twee indienden, ontwierpen we rondom een centrale as voor ontmoeting en kennisuitwisseling. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) selecteerde Inbo en Cruz Y Ortiz voor de renovatie van de Openbare Bibliotheek tot nieuwe faculteit Rechtsgeleerdheid. Het gebouw brengt organisatie, onderwijs en onderzoek samen. Zo ontstaat een nieuwe manier van werken en een nieuwe dynamiek tussen medewerkers en studenten. 

fsw_nijmegen_teaser2.jpg  
Maria Montessorigebouw, Nijmegen

tandheelkunde_teaser6.jpg 
Tandheelkunde, Nijmegen

leiden2_teaser.jpg
Science campus van de Universiteit Leiden

Van hogeschool naar universiteit
Hogescholen volgen de lijn van het wetenschappelijk onderwijs. Ze worden ‘University of Applied Sciences’ en passen hun huisvesting hierop aan. Voor Breda University of Applied Sciences (BUas) richtten we een nieuwe onderwijscampus in. Een voormalig klooster en twee bestaande onderwijsgebouwen verbouwden we tot een internationale onderwijsomgeving. Het ontwerp faciliteert de gehele BUas-community: studenten, medewerkers en bezoekers van de vijf academies en een reeks startups in de eigen incubatorruimten. Deze plekken geven de ruimte aan alle vormen van (samen)werken en inspireren studenten het beste uit zichzelf te halen. Én de campus voegt een publiek park toe aan de stad.

buas_teaser3.jpg
University of Applied Sciences, Breda

groningen_rug_teaser3.jpg
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Jammer genoeg lag de campus er de laatste tijd verlaten bij. Een BUas medewerker maakte er dit prachtige, maar wat vervreemdende filmpje van.

Laten we hopen dat alle studenten na de vakantie weer van hun campus kunnen genieten. En dat wij elkaar ook weer live kunnen ontmoeten na wat een prachtige zomer belooft te worden. Daar verheugen wij ons nu al op. Een hele mooie vakantieperiode gewenst!