Juli 2019 - Learning & Development

Intro

“Je kunt een mens niet iets leren; je kunt hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf."

Inbo omarmt Galileo Galilei’s wijsheid en investeert in de ontwikkeling van haar mensen. We voeden graag de nieuwsgierigheid van onze collega’s en moedigen hen aan om na te denken over wat hen drijft en hun talent uit te bouwen. Dat gaat veel verder dan het organiseren van een breed cursusaanbod. Onze nieuwe learning & development manager Mirjam Hoveijn gaat richting geven aan de nieuwe ontwikkellijnen binnen Inbo. Op die manier werken we aan een strategisch kader waarin we de ambities van onze mensen ruimte geven. 

Inbo hecht daarnaast veel waarde aan kennisuitwisseling met collega’s in het werkveld. Zo hosten wij binnenkort een netwerkevent van Architectenweb over Virtual Reality als ontwerptool. 

In deze nieuwsbrief laten we enkele collega’s aan het woord over de projecten waar zij warm voor lopen en over hoe zij zich ‘on the job’ ontwikkelen.

Een hartelijke groet,
Bert van Breugel, Josine van Gulik, Aron Bogers