Juli 2019 - Learning & Development

Circulariteit verankerd in DNA

In opdracht van woningcorporatie Rochdale werkt Inbo aan een nieuw plan voor sociale woningbouw aan de Schimmelstraat en de Kostverlorenvaart in Amsterdam-West. Architecten Jop Alberts en Marjan Sarab kregen slechts vijf dagen de tijd om de pitch te verzorgen. Met succes! We waren overtuigend in onze visie hoe je samen met gemeente en buurt naar een plek kunt kijken én onze opvattingen over circulariteit. 

Rochdale vervangt op een plot van circa 450 m² een bestaand vierlaags woonblok door nieuwbouw. Als het gaat om duurzaam en circulair bouwen is Rochdale een ‘slimme volger’. Ofwel: niet experimenteren, maar juist gebruik maken van de kennis die er al is. 

Jop: “We leerden al veel met ons pilotproject Reconsider over circulariteit. Over hoe je moet engineeren. En hoe je de milieu-impact van ontwerpkeuzes inzichtelijk maakt door de koppeling met het materialenpaspoort. Circulariteit zit al duidelijk verankerd in ons DNA.”  

Inbo ziet participatie als belangrijk onderdeel van duurzaamheid. Draagvlak en sociale cohesie zijn belangrijk voor de toekomstbestendigheid van de buurt. Inbo heeft veel ervaring met dit soort trajecten. “In deze schetsontwerpfase halen we verhalen op uit de buurt. Voor mij is het nieuw dat we in dit proces intensief met omwonenden in gesprek zijn. Vergeleken met gesprekken met toekomstig bewoners is de discussie veel breder en abstracter,” vertelt Jop.

Marjan vult aan: “Ik heb eerder vooral aan grote projecten gewerkt waarin we bewoners hebben betrokken, zoals Space-S. De kleinere schaal en het feit dat dit project in het centrum van Amsterdam is, zijn nieuw en uitdagend voor mij. De architectuurhistorische waarde van de plek en belangen die er spelen omkaderen je ontwerpvrijheid.” 

Meer informatie: Jop Alberts, Marjan Sarab