Januari 2019

Floris Alkemade over samenwerking

Rijksbouwmeester vindt in Inbo logische partner voor projecten met maatschappelijke opgave.

Bij zijn aantreden als Rijksbouwmeester, drie jaar geleden, initieerde Floris Alkemade een jaarlijkse ontwerp-prijsvraag om architecten uit te dagen ook maatschappelijke vragen als een ontwerpopgave te zien. “We hebben in Nederland uitstekende architecten die fantastische architectuur produceren, maar hun verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen een mooi ontwerp”, aldus Floris Alkemade. In zijn visie kunnen juist hedendaagse architecten een cruciale bijdrage leveren in het oplossen van grote maatschappelijke opgaven met een ruimtelijke component, zoals klimaatverandering, de zorg en de vluchtelingenhuisvesting.

Namens Inbo is Rutger Oolbekkink – adviseur Urban Strategy met roots in de architectuur – vanaf het eerste uur programmamanager van de prijsvragen. Dat is een hele goede match want Rutger, die bijvoorbeeld omvangrijke projecten in Afrika begeleid heeft, maakt zich hard voor bestendige oplossingen met aandacht voor de mens, ruimtelijke kwaliteit en een duurzame en inclusieve toekomst. Hij vraagt zich altijd af hoe zijn werk bijdraagt aan het grote geheel. Het feit dat hij vijf jaar geleden een opvang voor vluchtelingen is gestart hielp bij het krijgen van de eerste opdracht waar het COA mede-opdrachtgever was.

“Als je meer projecten achter elkaar doet, kun je er ook echt van leren”, zegt Rutger. “Iets wat we uit 'Home away from Home' en 'WhoCares' geleerd hebben, is dat het nodig is de winnende projecten op te volgen.” Op 17 januari leverden de 16 winnaars van de 3e prijsvraag hun plannen in. In ‘Brood en Spelen’ werden ontwerpers uitgedaagd om samen met grondeigenaren – zoals boeren en landgoedeigenaren - nieuwe toekomstenperspectieven te formuleren voor het platteland. Teams kregen € 25.000 om de levensvatbaarheid van hun plan te bewijzen, zowel ruimtelijk als ook met een businesscase.

“Het moeten radicale plannen zijn die verder gaan dan de gewone, en ze moeten de experimenteerfase overleven zonder alles aan te passen aan wat gangbaar en makkelijker haalbaar is”, aldus Floris. 

Op 6 februari a.s. is de Slotmanifestatie van prijsvraag ‘Brood en Spelen’ in het provinciehuis in Noord-Brabant met als titel Radicaal, realistisch en realiseerbaar. Teams presenteren hun plannen en daar start tegelijkertijd een rondreizende presentatie van alle 16 winnende projecten.

Floris: “Maatschappelijke vragen adresseren vraagt creativiteit. De architect die zich daar op richt moet op andere manieren luisteren en bemiddelen. Ik merk dat Inbo een bureau is waarin de werkvelden en de fascinaties om ruimtelijke opgave te koppelen aan maatschappelijke thema’s overeenkomen met die van mij. De ervaring die Rutger inbrengt en zijn persoonlijke betrokkenheid zijn onmisbaar. Het is een hechte samenwerking, die ik erg op prijs stel.” 

De vierde prijsvraag, die dit voorjaar wordt gepresenteerd, is gekoppeld aan het onlangs gepresenteerde Panorama Nederland. Het daagt ontwerpers samen met professionals uit andere disciplines uit, om Nederland met het optimisme van de wederopbouw opnieuw in te richten. Hoe wordt Nederland een land van duurzame landbouw, energiezuinige woningen, schone steden en goede verbindingen, een land dat zich aanpast aan het veranderde klimaat en hernieuwbare energiebronnen gebruikt? 

In deze opdrachten werkt Inbo nauw samen met ondermeer Architectuur Lokaal, Rufus de Vries (fotografie), Maurits de Bruijn (digital design) en Marijke Bovens (tekst). 

Meer informatie: Rutger Oolbekkink (Inbo), Floris Alkemade (Rijksbouwmeester)