Januari 2018 - Identiteit

Inbo onderschrijft Circulair Manifest

Als onderdeel van het Rijksbrede programma 'Nederland circulair in 2050' wil de BNA haar bijdrage leveren aan de ambitie van een circulaire gebouwde omgeving in Nederland in 2050, door het denken daarover te stimuleren en het gesprek erover in de volle breedte te voeren. Om architectenbureaus te ondersteunen schreef de BNA samen met een aantal leden, waaronder Inbo, het ‘Manifest Circulaire Architectuur’. 

Als stedenbouwkundige, architect en engineer staan wij aan de basis van de bouwketen, die verantwoordelijk is voor een heel groot aandeel in de totale CO2 uitstoot. Wij voelen ons daarom verantwoordelijk om in onze ontwerpen verstandige, gewogen en toekomstgerichte keuzes te maken. Wij willen onze opdrachtgevers, betrokken adviseurs en aannemers inspireren om samen met ons stappen te zetten in het realiseren van een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving. Daarmee onderschrijven wij van harte de doelstellingen van het BNA Manifest. 

Circulariteit is bij Inbo onderdeel van wat wij noemen ‘Social Impact’: de overtuiging dat de manier waarop wij samen met gebruikers, bewoners, opdrachtgevers, collega adviseurs en bouwers komen tot een ontwerp, een gebouw, een leefomgeving die een belangrijke bijdrage levert aan een hechtere samenleving. 

- Circulaire economie
- Wij gaan circulair (BNA) 

Meer informatie: Aron Bogers, Arnold Homan