januari 2017 - Social Impact

WHO CARES officieel van start

WHO CARES is een nieuwe ontwerpersprijsvraag over zorg in de Nederlandse naoorlogse wijken, uitgeschreven door Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Na de lancering afgelopen december vond op 18 januari de officiële kick-off plaats. Rutger Oolbekkink van Inbo neemt namens Nederlandwordtanders de rol van projectleider op zich, nadat hij deze rol eerder ook al vervulde voor de zeer succesvol verlopen ontwerpersprijsvraag ‘A Home Away from Home’, die onlangs werd genomineerd voor de Europese Mies van der Rohe prijs. 

De prijsvraag richt zich op de veranderende zorgstructuur in combinatie met naoorlogse wijken die toe zijn aan een opknapbuurt en ruimte bieden voor transformatie naar nieuwe woonvormen. Mensen worden steeds ouder, blijven langer gezond en willen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Ook andere generaties wonen steeds vaker alleen en zoeken naar verbondenheid. Naast technologische vernieuwingen en sociale innovaties zijn hiervoor ook nieuwe ruimtelijke concepten nodig, zowel op het gebied van de woning, nieuwe vormen van samenleven als stedenbouwkundige aanpassingen. Je kan je hier aanmelden voor de prijsvraag. 

WHO CARES zoekt naar innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken. De deelnemende gemeenten dragen wijken voor die ideaaltypisch zijn en een voorbeeldfunctie voor vergelijkbare wijken kunnen vervullen. 

Wij herkennen de behoefte aan nieuwe woonvormen uit onze eigen praktijk en ontwikkelden daarvoor een aantal woonconcepten dat inspeelt op actuele behoeften, zoals het Knarrenhof, Senior Smart Living en het WelkomThuisHuis. Doordat Inbo zelf niet meedoet aan de prijsvraag kan het Knarrenhof, waarin ouderwets ‘nabuurschap’, privacy en de mogelijkheid gezamenlijk zorg in te kopen centraal staan, fungeren als een van de voorbeeldprojecten voor WHO CARES. 

Meer informatie: Rutger Oolbekkink