januari 2017 - Social Impact

Social Impact

Verandert architectuur de wereld? Een lastige vraag. Wij zijn er van overtuigd dat gebouwen, en de manier waarop we die maken, een belangrijke bijdrage leveren aan een mooiere en betere wereld. Al millennia lang is de waarde van architectuur niet alleen schoonheid, maar ook bruikbaarheid en duurzaamheid. De kracht ligt in de combinatie van die aspecten.

De laatste jaren werken wij steeds meer vanuit het bewustzijn dat niet alleen de maatschappelijke effecten van de gebouwen die we maken ertoe doen. We merken dat de manier waarop wij samen met gebruikers, bewoners en opdrachtgevers komen tot een ontwerp en daarna tot een gebouw een belangrijke bijdrage levert aan een hechtere samenleving. Een buurt waar de mensen elkaar al kennen voordat ze er gaan wonen, heeft meer kans een duurzame samenleving te worden. Door vroegtijdig in gesprek te gaan, kunnen bewoners en gebruikers invloed uitoefenen op het ontwerp en worden zij de ambassadeurs die het project tot een succes maken. Als we een bijzondere gebruiker zoeken voor een belangrijk gebouw in de binnenstad, zoals het Stadhuis in Amsterdam, brengen we allerlei initiatiefnemers bij elkaar, die uiteindelijk ook op andere plekken in de stad samen bijzondere initiatieven starten. Dat is wat wij noemen Social Impact. 

Een hartelijke groet,
Bert van Breugel en Tako Postma