Februari 2017 - Met sprongen vooruit

Woningconcepten: standaard uniek

In 2016 werkten wij in co-makership met verschillende aannemers – waaronder Heijmans, Nijhuis en Van Wanrooij – zo’n 1.600 conceptwoningen uit. Dat voor elkaar krijgen, vraagt een strak en efficiënt proces. Emiel Hengst, partner bij Inbo en verantwoordelijk voor alle conceptwoningen: “Het begint ermee dat alle aannemers en co-makers in een herhalend productieproces echt moeten willen leren van hun ervaringen. Dat betekent elkaar vertrouwen, op elkaar kunnen bouwen en elkaar iets gunnen. Alleen dan ontwikkel je een structurele en succesvolle samenwerking én een goed product.” 

Elke woning wordt vanuit een basis opgebouwd en daarna door toevoeging van diverse opties uniek gemaakt. “Om al die unieke woningen op een slimme manier uit te werken, heeft ‘project denken’ bij ons plaats gemaakt voor ‘proces denken’. Een knelpunt los je niet project specifiek op, maar juist in het licht van het totale woningconcept en elk volgend project. Alle co-makers dragen hieraan hun steentje bij. In het BIM model brengen wij al die elementen bij elkaar en bewaken de integrale kwaliteit. Daarmee halen wij een voorspelbaar resultaat, met telkens dezelfde hoge kwaliteit”. 

De woningen zijn uniek, het proces niet: verschillende aannemers vragen ons mee te denken over hoe het proces ook op hún conceptwoning toegepast kan worden. Door het proces verder te standaardiseren nemen de mogelijkheden om eenvoudig maatwerk per woning te leveren toe. Daarom experimenteren wij ook met programma’s die repetitieve of oorzaak-gevolg taken kunnen automatiseren. Slimme processen in combinatie met nieuwe bouwtechnieken als 3D printen brengen betaalbaar individueel maatwerk steeds dichterbij.

Meer informatie: Emiel Hengst