Februari 2017 - Met sprongen vooruit

Herontwikkeling in sneltreinvaart

Het voormalige KPN kantorencomplex aan het Maanplein, langs de A12 in Den Haag, wordt in een snelkook-proces herontwikkeld tot een levendige woon-werkomgeving met een mix aan functies. De herontwikkeling haakt aan op de ambities van de gemeente Den Haag voor de transformatie van bedrijventerrein de Binckhorst. Ontwikkelaar BRECOD kocht het 80.000 m² grote KPN complex en verkocht tegelijkertijd zes van de gebouwen aan een belegger. Inbo en TconcepT kregen opdracht een masterplan voor het gehele terrein te maken en meteen de transformatie van deze zes gebouwen te ontwerpen en technisch uit te werken. 

Het masterplan is een globaal plan dat ruimte geeft aan een heel diverse inzet van gebouwen voor wonen, kantoren, horeca en andere functies zoals kinderopvang, fitness en short stay. Dat doen we door een plan te maken dat kaders voor bebouwing geeft, maar vooral door de levendigheid op de route tussen station Voorburg, het Maanplein met het hoofdkantoor van KPN en de Jachthaven Binckhorst te organiseren. 

Een integraal team van architecten en engineers werkt in een projectruimte samen met de opdrachtgever aan de transformatie van de eerste zes gebouwen tot 260 beleggershuurwoningen. Dat gaat in razend tempo: in 3 maanden van vooronderzoek naar bouwaanvraag. In de relatief jonge gebouwen hebben we heel brede loft-achtige plattegronden voorgesteld, waardoor optimaal gebruik gemaakt kan worden van de aanwezige grote raamopeningen. Aan de buitenzijde wordt het wonen vooral zichtbaar door de nieuw aangebrachte balkons en penthouses. Kortom: een complexe technische operatie die leidt tot een plan dat er heel vanzelfsprekend uitziet. 

Meer informatie: Wilco van Oosten (masterplan), Hans Toornstra (gebouwen)