februari 2016 - De kracht van het collectief

Oude woonvorm wordt weer hip

“De oudere van nu is iemand van na The Beatles en de Stones, iemand die stoere jasjes draagt en spijkerbroeken.” zegt Peter Prak, samen met architect Eerde Schippers initiatiefnemer van het Knarrenhof. Een kleinschalig hofje voor jonge ouderen, die nog lang niet rijp zijn voor een bejaardentehuis, maar wel nadenken over hoe het leven eruit ziet als de spieren strammer worden en de haren grijzer.

Terwijl de bevolking vergrijst, is er in Nederland steeds minder geld voor de zorg. Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Eerde en Peter bedachten daarom het Knarrenhof, waar senioren langdurig zelfstandig kunnen blijven wonen, waar ouderwets ‘nabuurschap’ hoog in het vaandel staat en minder een beroep op mantelzorg hoeft te worden gedaan.

Door het hele land is de animo enorm en worden Knarrenhof verenigingen opgericht. De leeftijd van geïnteresseerden loopt uiteen van 45 tot 85. Deze mix van leeftijden is belangrijk voor het concept, waarin mensen elkaar waar nodig een helpende hand toesteken. Immers, als je elkaar kent is het makkelijker om hulp te vragen.

De Knarrenhof vereniging in Zwolle is het verst; hier is grond gekocht voor twee hofjes, samen zo’n 50 woningen. Trebbe is in het team ingestapt als investeerder en bouwer van de woningen. De start van de bouw is gepland voor komende winter.

Meer informatie: Eerde Schippers, Rutger Oolbekkink